Subtotaal offerte: € 0,00

Disclaimer

Algemeen

Centercom Buitenreclame BV, hierna te noemen Centercom, verleent u hierbij toegang tot www​.A0booking.com. De informatie die op de website verschaft wordt is door Centercom, of derden aangeleverd of is openbaar.

De informatie op www​.A0booking.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De inhoud van de site is door Centercom met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd, onvolledig of onjuist is. Centercom is niet aansprakelijk voor schade die is, of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de onmogelijkheid deze te raadplegen.

Deze informatie wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Centercom behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www​.A0booking.com onder voorbehoud van type– en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de informatie op de website liggen bij Centercom. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Centercom, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie anders is aangegeven.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Blog

Wat is de weekaanbieding

Iedere week heeft A0booking.com een speciale aanbieding. Deze speciale aanbieding is geldig voor een buitenreclamecampagne in een door ons geselecteerde gemeente en week. Lees meer

Het bereik van buitenreclame

Het bereik van buitenreclame wordt gemeten in het Buitenreclame Onderzoek. Het Buitenreclame Onderzoek is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Bond van Adverteerders, het Platform Media Adviesbureaus en het Platform Buitenreclame Exploitanten. Lees meer

Hoe maak je reclame voor je bedrijf?

Er zijn tal van mogelijkheden om reclame te maken voor je eigen bedrijf. Je kunt adverteren op TV met een mooie TV-commercial, op de radio, in dag- en weekbladen, in vakbladen of bijvoorbeeld online, via adwords of display advertising. Maar je kunt ook op straat adverteren. Lees meer